ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก CARRIER

สำหรับห้อง9-15ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 9,000B
สำหรับห้อง15-20ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 10,000B
สำหรับห้อง20-30ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 15,000B
สำหรับห้อง30-35ตรม.
ราคา : ราคาเครื่อง 20,000B
สำหรับห้อง9-15ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : เครื่อง 11,400B
สำหรับห้อง15-20ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : เครื่อง 13,400B
สำหรับห้อง15-25ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : เครื่อง 15,500B
สำหรับห้อง20-30ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : เครื่อง 18,500B
สำหรับห้อง 20-33ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : เครื่อง 22,700B
สำหรับห้อง9-15ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : เครื่อง 9,700B
สำหรับห้อง15-20ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : เครื่อง 11,800B
สำหรับห้อง20-30ตรม.เบอร์5 INVERTER น้ำยา R32
ราคา : เครื่อง 17,300B