ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้าน MITSUI CHOFU ELECTRIC

ขนาดห้อง9-14 ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง 5 ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 7,800B
ขนาดห้อง15-20ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง12ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 8,800B
ขนาดห้อง20-30ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง12ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 14,800B
ขนาดห้อง30-35ตร.ม. รับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง12ปี
ราคา : ราคาเครื่อง 19,900B

ราคา : B

ราคา : B

ราคา : B

ราคา : B