ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก GREE

ขนาดห้อง 9-14ตร.ม. รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง 8,500 พร้อมติดตั้ง 11,000B
ห้องขนาด14-20ตรม. รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง 9,500 พร้อมติดตั้ง 12,000B
ขนาดห้อง20-30 ตรม. รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง 16,500 พร้อมติดตั้ง 19,500B
ขนาดห้อง30-35 ตรม. รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง 18,900 พร้อมติดตั้ง 21,900B
ขนาดห้อง 9-14ตร.ม. รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง 12,000 พร้อมติดตั้ง 14,500B
ห้องขนาด14-20ตรม. รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง 13,000 พร้อมติดตั้ง 15,500B
ขนาดห้อง20-30 ตรม. รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง 19,500 พร้อมติดตั้ง 22,500B
ขนาดห้อง25-33 ตรม. รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอม 10 ปี
ราคา : เครื่อง 23,500 พร้อมติดตั้ง 26,500B