ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก DAIKIN

ห้องขนาด 9-15 ตรม.
ราคา : เครื่อง 11,300 พร้อมติดตั้ง 13,800B
ห้องขนาด15-20ตรม.
ราคา : เครื่อง 13,500 พร้อมติดตั้ง 16,000B
ห้องขนาด20-25ตรม.
ราคา : เครื่อง 17,500 พร้อมติดตั้ง 20,500 B
ห้องขนาด25-30ตรม.
ราคา : เครื่อง 20,300 พร้อมติดตั้ง 23,300B
ขนาดห้อง30-35 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 29,300 พร้อมติดตั้ง 32,300B
ขนาดห้อง35-40 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 30,900 พร้อมติดตั้ง 34,500B
ขนาดห้อง 9-15 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 14,000 พร้อมติดตั้ง 16,500B
ขนาดห้อง15-20 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 17,000 พร้อมติดตั้ง 19,500B
ขนาดห้อง20-30 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 23,000 พร้อมติดตั้ง 26,000B
ขนาดห้อง30-35 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 33,800 พร้อมติดตั้ง 36,800B
ห้องขนาด9-15ตรม.
ราคา : เครื่อง 18,500 พร้อมติดตั้ง 21,000B
ห้องขนาด15-20ตรม.
ราคา : เครื่อง 21,300 พร้อมติดตั้ง 23,800B
ห้องขนาด20-25ตรม.
ราคา : เครื่อง 24,900 พร้อมติดตั้ง 27,900B
ห้องขนาด20-30ตรม.
ราคา : เครื่อง 27,900 พร้อมติดตั้ง 30,900B
ห้องขนาด30-35ตรม.
ราคา : เครื่อง 36,000 พร้อมติดตั้ง 39,000B
ห้องขนาด30-35ตรม.
ราคา : เครื่อง 39,900 พร้อมติดตั้ง 43,900B
ห้องขนาด35-45 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 43,500 พร้อมติดตั้ง 48,500B
ห้องขนาด30-35ตรม.
ราคา : เครื่อง 37,000 พร้อมติดตั้ง 41,000B