ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก TRANE

ติดผนังรุ่น PASSIO ขนาดห้อง 9-15 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 7,700B
ติดผนังรุ่น PASSIO ขนาดห้อง 15-20 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 9,300B
ติดผนังรุ่น PASSIO R32 ขนาดห้อง 20-25 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 13,500B
ติดผนังรุ่น PASSIO ขนาดห้อง 25-28 ตร.ม.
ราคา : เครื่อง 14,700B
ขนาดห้อง25-35 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 20,200 B
ติดผนังรุ่น PASSIO INVERTER ขนาดห้อง 9-15 ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 9,300 B
ติดผนังรุ่น PASSIO INVERTER ขนาดห้อง 15-20 ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 11,500 B
ติดผนังรุ่น PASSIO INVERTER ขนาดห้อง 20-30 ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 18,400 B
ติดผนังรุ่น PASSIO INVERTER ขนาดห้อง 25-32 ตร.ม.
ราคา : ราคาเครื่อง 25,400 B

ราคา : B

ราคา : B

ราคา : B

ราคา : B

ราคา : B

ราคา : B