ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก YORK

ขนาดห้อง 9-15 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 8,800B
ขนาดห้อง16-20 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 9,700B
ขนาดห้อง20-30 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 13,900B
ขนาดห้อง25-35 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 19,900B