ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

แอร์บ้านถูก CENTRAL AIR

ขนาดห้อง9-15 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 7,800B
ขนาดห้อง16-20 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 8,800 B
ขนาดห้อง20-30 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 14,000 B
ขนาดห้อง25-35 ตร.ม. เบอร์5 น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 19,000 B
ขนาดห้อง 9-15 ตร.ม. เบอร์5 ระบบ INVERTER น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 10,700 B
ขนาดห้อง16-20 ตร.ม. เบอร์5 ระบบ INVERTER น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 11,700 B
ขนาดห้อง16-25 ตร.ม. เบอร์5 ระบบ INVERTER น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 15,800 B
ขนาดห้อง20-30 ตร.ม. เบอร์5 ระบบ INVERTER น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 17,200 B
ขนาดห้อง25-35 ตร.ม. เบอร์5 ระบบ INVERTER น้ำยา R 32
ราคา : ราคาเครื่อง 22,800 B

ราคา : B

ราคา : B