ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาแฟนคอยล์ (เฉพาะคอยล์เย็น ตัวใน) :

 

แอร์ติดผนัง  ขนาด    9,000  บีทียู  ราคา 3,500   บาท

แอร์ติดผนัง   ขนาด  13,000  บีทียู  ราคา 3,500   บาท

แอร์ติดผนัง   ขนาด  16,000  บีทียู  ราคา 4,200   บาท

แอร์ติดผนัง   ขนาด  18,000  บีทียู  ราคา 4,200   บาท

แอร์ติดผนัง   ขนาด  20,000  บีทียู  ราคา 4,200   บาท

แอร์ติดผนัง   ขนาด  24,000  บีทียู  ราคา 5,000   บาท

แอร์ติดผนัง   ขนาด  28,000  บีทียู  ราคา 5,000   บาท

แอร์ติดผนัง   ขนาด  30,000  บีทียู  ราคา 7,500   บาท

แอร์ติดผนัง   ขนาด  35,000  บีทียู  ราคา 7,500   บาท

หมายเหตุ : มีแบบ รีโมทไร้สายแบบเดียว

 

ราคาเปลี่ยนแฟนคอยล์พร้อมติดตั้ง แบบติดผนัง :

ขนาด     9,000-13,000 BTU.  ราคา    1,500  บาท

ขนาด   16,000-20,000 BTU.  ราคา    2,000  บาท

ขนาด    24,000-28,000 BTU.  ราคา   2,500  บาท

ขนาด    30,000-35,000 BTU.  ราคา   3,500  บาท

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาค่าแรงในการเปลี่ยนแฟนคอยล์  ถอดแฟนคอยล์ตัวเก่าออกและติดตั้งตัวแฟนคอยล์ตัวใหม่เข้าไปเชื่อมต่อเข้าระบบการทำงานของเครื่อง(ถ้ากรณีให้ติดตั้งใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดต้องเพิ่มจากราคาเปลี่ยนที่แจ้งชุดละ  1,000  บาทสำหรับขนาด  9000-35000  บีทียู  ระยะเดินท่อน้ำยาไม่เกิน 4 เมตร)

เงื่อนไขการรับประกัน :

 

ประกันงานสินค้าและการติดตั้ง 3 เดือน