ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง MITSUBISHI ELECTRIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น Econo R32
MS-GN09VF ขนาด9212=11,900บาท
MS-GN13VF ขนาด12966=14,600บาท
MS-GN15VF ขนาด14330=17,900บาท
MS-GN18VF ขนาด18084=22,900บาท
MS-GN24VF ขนาด22519=36,500บาท

รุ่น HAPPY INVERTER R32
MSY-KT09VF ขนาด9212=12,000บาท
MSY-KT13VF ขนาด12283=14,600บาท
MSY-KT15VF ขนาด14330=18,500บาท
MSY-KT18VF ขนาด17742=22,400บาท
MSY-KT24VF ขนาด22519=35,900บาท

รุ่น STANDARD INVERTER R32
NEW MODEL 2022
MSY-JW09VF ขนาด9212=13,900บาท
MSY-JW13VF ขนาด12283=17,000บาท
MSY-JW15VF ขนาด15013=19,800บาท
MSY-JW18VF ขนาด17742=24,500บาท
MSY-JW24VF ขนาด22519=38,000บาท

รุ่น SUPER INVERTER R32 (2021)
MSY-GT09VF ขนาด9554=15,900บาท
MSY-GT13VF ขนาด12624=19,200บาท
MSY-GT15VF ขนาด14330=23,100บาท
MSY-GT18VF ขนาด17742=26,100บาท
MSY-GT24VF ขนาด22519=40,900บาท
MSY-GR30VF ขนาด27978=51,800บาท

รุ่น JR -SERIES R32 BIG WALLTYPE
MSY-JR34VF ขนาด33096=49,800บาท

รุ่น ECO EYE INVERTER R32
MSY-XT09VF ขนาด9554=17,200บาท
MSY-XT13VF ขนาด12624=20,500บาท
MSY-XT18VF ขนาด17742=27,900บาท

รุ่น 3D MOVE EYE KIWAMI INVERTER R32
NEW MODEL 2022
MSY-AW09VF ขนาด9212=27,900บาท
MSY-AW13VF ขนาด12966=29,600บาท
MSY-AW18VF ขนาด17742=42,500บาท