ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง MITSUBISHI ELECTRIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น Econo R32
MS-GN09VF ขนาด9212=12,500 บาท
MS-GN13VF ขนาด12966=15,800 บาท
MS-GN15VF ขนาด14330=19,800 บาท
MS-GN18VF ขนาด18084=24,000 บาท
MS-GN24VF ขนาด22519=38,000 บาท

รุ่น HAPPY INVERTER R32(new 2023)
MSY-KX09VF ขนาด9212=12,200 บาท
MSY-KX13VF ขนาด12283=15,100 บาท
MSY-KX15VF ขนาด14330=19,100 บาท
MSY-KX18VF ขนาด17742=23,800 บาท
MSY-KX24VF ขนาด22519=37,500 บาท

รุ่น STANDARD INVERTER R32
MSY-JW09VF ขนาด9212=15,000 บาท
MSY-JW13VF ขนาด12283=18,000 บาท
MSY-JW15VF ขนาด15013=21,500 บาท
MSY-JW18VF ขนาด17742=26,200 บาท
MSY-JW24VF ขนาด22519=39,700 บาท

รุ่น JR -SERIES R32 BIG WALLTYPE
MSY-JR34VF ขนาด33096=50,300 บาท

รุ่น SUPER INVERTER R32
MSY-GT09VF ขนาด9554=15,400 บาท
MSY-GT13VF ขนาด12624=18,400 บาท
MSY-GT15VF ขนาด14330=23,400 บาท
MSY-GT18VF ขนาด17742=26,500 บาท
MSY-GT24VF ขนาด22519=42,500 บาท
MSY-GR30VF ขนาด27978=53,500 บาท

รุ่น ECO EYE INVERTER R32
MSY-XT09VF ขนาด9554=16,300 บาท
MSY-XT13VF ขนาด12624=20,100 บาท
MSY-XT18VF ขนาด17742=27,300 บาท

รุ่น 3D MOVE EYE KIWAMI INVERTER R32
NEW MODEL 2022
MSY-AW09VF ขนาด9212=28,300 บาท
MSY-AW13VF ขนาด12966=29,800 บาท
MSY-AW18VF ขนาด17742=42,300 บาท