ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง DAIKIN

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER COOL SERIES
รุ่น SMASH II – FIXED SPEED
FTM-09PV2S ขนาด9200=10,900บาท
FTM-13PV2S ขนาด13000=13,200บาท
FTM-15PV2S ขนาด14400=16,600บาท
FTM-18PV2S ขนาด18090=20,900บาท
FTM-24PV2S ขนาด22530=31,400บาท
FTM-28PV2S ขนาด24500=32,800บาท

SUPER COOL SERIES NEW 2022
รุ่น Sabai Plus - Inverter R32
FTKQ-09WV2Sขนาด9200=11,900บาท
FTKQ-12WV2Sขนาด12300=14,200บาท
FTKQ-15WV2Sขนาด14330=17,600บาท
FTKQ-18WV2Sขนาด18100=21,400บาท
FTKQ-24WV2Sขนาด20500=32,700บาท

SMART SERIES NEW 2022
รุ่น Smile Lite - Inverter R32
FTKF-09WV2Sขนาด9200=12,900บาท
FTKF-12WV2Sขนาด12300=15,900บาท
FTKF-15WV2Sขนาด15000=19,700บาท
FTKF-18WV2Sขนาด18100=23,200บาท
FTKF-24WV2Sขนาด20500=34,000บาท

SMART SERIES NEW 2022
รุ่น Super Smile Inverter R32
FTKC-09WV2S9ขนาด8500=14,700บาท
FTKC-12WV2S9ขนาด11900=17,900บาท
FTKC-15WV2S9ขนาด14300=21,400บาท
FTKC-18WV2S9ขนาด17700=24,000บาท
FTKC-24WV2S9ขนาด20500=35,000บาท
FTKC-28WV2S9ขนาด24200=41,000บาท

STREAMER SERIES
รุ่น SUPER SMART - Inverter R32
FTKM-09WV2Sขนาด9200=19,500บาท
FTKM-12WV2Sขนาด12300=22,700บาท
FTKM-15WV2Sขนาด15000=26,500บาท
FTKM-18WV2Sขนาด18100=30,100บาท
FTKM-24WV2Sขนาด24200=44,500บาท

STREAMER SERIES
รุ่น Zetas - Inverter R32
FTKZ-09VV2Sขนาด8500=23,100บาท
FTKZ-12VV2Sขนาด11900=26,200บาท
FTKZ-15VV2Sขนาด14300=31,200บาท
FTKZ-18VV2Sขนาด17700=34,200บาท
FTKZ-24VV2Sขนาด24200=46,700บาท

รุ่น BIG WALL- Inverter R32
FAVF-30WV2Sขนาด30000=38,500บาท
FAVF-36WV2Sขนาด36200=43,500บาท