ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง MITSUBISHI HEAVY DUTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น STANDARD R32
SRK-10CXV ขนาด9459=11,200บาท
SRK-13CXV ขนาด12275=13,100บาท
SRK-15CXV ขนาด14457=15,500บาท
SRK-18CXV ขนาด18447=20,000บาท
SRK-24CXV ขนาด25249=27,900บาท

รุ่น DELUXE
ราคาพิเศษ จำนวนจำกัด
( ฟอกอากาศ + สวิง 4 ทิศทาง) R32
SRK-13CVS ขนาด12039=12,800บาท

รุ่น FLIGHTING INVERTER R32
SRK-10YY ขนาด8900=11,900บาท
SRK-15YY ขนาด16000=17,500บาท
SRK-18YY ขนาด17100=20,300บาท

รุ่น FLIGHTING INVERTER R32
NEW MODEL 2023
SRK-10YYP ขนาด9492=12,400บาท
SRK-13YYP ขนาด12369=14,400บาท
SRK-15YYP ขนาด15297=18,000บาท
SRK-18YYP ขนาด16739=20,800บาท

รุ่น STANDARD INVERTER R32
SRK-10YW ขนาด8683=13,200บาท
SRK-13YW ขนาด11098=15,600บาท
SRK-15YW ขนาด15480=18,800บาท
SRK-18YW ขนาด17276=22,600บาท
SRK-24YW ขนาด23021=31,100บาท

รุ่น DELUXE INVERTER (2021)
สวิง 4 ทิศทาง + ฟอกอากาศ R32
SRK-10YXS ขนาด9793=14,200บาท
SRK-13YXS ขนาด12106=16,700บาท
SRK-15YXS ขนาด16069=21,600บาท
SRK-18YXS ขนาด18392=24,800บาท
SRK-24YXS ขนาด24056=34,000บาท

รุ่น HI CAPACITY INVERTER (2021)
สวิง 8 ทิศทาง + ฟอกอากาศ R32
แอร์ขนาดใหญ่
SRK-30ZRS ขนาด26748=42,300บาท
SRK-36ZRS ขนาด32070=45,200บาท