ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น COPPER 7 - Serier (R32)
42TSAA-010 ขนาด 9200=9,900บาท
42TSAA-013 ขนาด 12200=10,800บาท
42TSAA-018 ขนาด 18000=15,700บาท
42TSAA-025 ขนาด 25000=21,200บาท

รุ่น COPPER 10 - INVERTER (R32)
38TVDA-010 ขนาด 9200=10,000 บาท
38TVDA-013 ขนาด12100=11,900บาท
38TVDA-016 ขนาด15000=15,400บาท
38TVDA-018 ขนาด17000=17,700บาท
38TVDA-024 ขนาด20400=21,600บาท
38TVDA-028 ขนาด25200=25,500บาท

รุ่น COPPER 11 - INVERTER (R32)
38TVEA-010 ขนาด 9200=10,600 บาท
38TVEA-013 ขนาด12100=12,500บาท
38TVEA-016 ขนาด15000=16,000บาท
38TVEA-018 ขนาด17000=18,300บาท
38TVEA-024 ขนาด20400=22,200บาท
38TVEA-028 ขนาด25200=26,100บาท

รุ่น ION STRIKE HI-WALL INVERTER(R32)
38TVBA010 ขนาด 9200=12,700บาท
38TVBA013 ขนาด12200=14,700บาท
38TVBA016 ขนาด15300=16,800บาท
38TVBA018 ขนาด18000=19,800บาท
38TVBA024 ขนาด20400=23,900บาท

รุ่น X – INVERTER PLUS HI-ALL (R32)
มี WIFIสี White/Black/Orange/Ping/Green
38TVAB-10I ขนาด9200=15,900บาท
38TVAB-13I ขนาด12200=17,900บาท
38TVAB-16I ขนาด15000=21,700บาท
38TVAB-18I ขนาด18000=23,700บาท
38TVAB-24I ขนาด20400=27,600บาท
38TVAB-28I ขนาด25200=31,500บาท
38TVAB-30I ขนาด27200=36,800บาท
38TVAB-33I ขนาด30000=38,700บาท
สี White สีเดียว
38TVAB-36 I ขนาด36000=40,700บาท

รุ่น COLOR SMART INVERTER(R32)
สั่งงานด้วยเสียง รีโมทเรืองแสง
หน้ากากสีหรือลาย ซื้อเพิ่มชุดละ 1,200 บาท
38TVCA010 ขนาด 9200=17,200บาท
38TVCA013 ขนาด12200=19,200บาท
38TVCA018 ขนาด18000=23,200บาท