ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง HAIER

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น ULTIMATE COOL R32 NEW2022
HSU–10CQAA ขนาด10042=8,500บาท
HSU–13CQAA ขนาด12597=9,500บาท
HSU–18CQAA ขนาด18500=14,900บาท
HSU–24CQAA ขนาด24000=18,700บาท

รุ่น VTAA - INVERTER R32
HSU–10VTAA ขนาด9180=9,600บาท
HSU–12VTAA ขนาด12650=10,500บาท
HSU–15VNS ขนาด14000=12,000บาท
HSU–18VTAA ขนาด18000=15,800บาท
HSU–24VTAA ขนาด23854=20,300บาท

รุ่น VFB - INVERTER R32
HSU–10VFB ขนาด9489=10,000บาท
HSU–13VFB ขนาด12673=11,300บาท
HSU–18VFB ขนาด19184=16,300บาท
HSU–24VFB ขนาด26212=22,000บาท