ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง HAIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รุ่น ULTIMATE COOL R32
FIXED SPEED 
HSU–10CQAB ขนาด10042=7,900บาท
HSU–13CQAC ขนาด12597=8,900บาท
HSU–18CQAB ขนาด18500=13,200บาท
HSU–24CQAC ขนาด24000=17,200บาท

รุ่น VQAA - INVERTER R32
INVERTER NEW 2023
HSU–10VQAA ขนาด9180=9,000บาท
HSU–12VQAA ขนาด12650=9,800บาท
HSU–15VQAA ขนาด14500=12,500บาท
HSU–18VQAA ขนาด18000=13,700บาท
HSU–24VQAA ขนาด23854=17,900บาท