ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง PANASONIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น YN - FIXED SPEED (R32)
YN-09YKT ขนาด9300=10,200 บาท
YN-12YKT ขนาด12200=11,400 บาท
YN-18YKT ขนาด18100=16,300 บาท
YN-24YKT ขนาด24000=22,100 บาท

รุ่น PN - FIXED SPEED (R32)
PN-30UKT ขนาด28300=30,000 บาท

รุ่น PU - INVERTER (R32)
PU-09XKT ขนาด8870=10,700 บาท
PU-12XKT ขนาด11900=12,600 บาท
PU-18XKT ขนาด17700=19,900 บาท
PU-24XKT ขนาด20800=27,200 บาท
PU-30UKT ขนาด27477=37,000 บาท