ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง CENTRAL AIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น AFE-Serier R32
CFW-AFE09 ขนาด 9600 =8,100 บาท
CFW-AFE18 ขนาด 18400 =13,200 บาท
CFW-AFE25 ขนาด 25200 =17,200 บาท

รุ่น JSFE-Serier R32
CFW-JSFE09 ขนาด 9600 =8,400 บาท
CFW-JSFE13 ขนาด 12300 =9,400 บาท
CFW-JSFE18 ขนาด 18300 =14,100 บาท
CFW-JSFE25 ขนาด 25100 =18,600 บาท

รุ่น IVJS - INVERTER Serier R32
CFW-IVJS09 ขนาด 9000 =8,700 บาท
CFW-IVJS13 ขนาด 12000 =9,500 บาท
CFW-IVJS18 ขนาด 18000 =14,300 บาท
CFW-IVJS25 ขนาด 25000 =18,900 บาท