ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง CENTRAL AIR

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น JSFE-Serier R32
NEW MODEL 2022
CFW-JSFE09 ขนาด 9600 =8,600 บาท
CFW-JSFE13 ขนาด 12300 =9,600 บาท
CFW-JSFE18 ขนาด 18300 =14,700 บาท
CFW-JSFE25 ขนาด 25100 =19,300 บาท

รุ่น IVJS - INVERTER Serier R32
NEW MODEL 2022
CFW-IVJS09 ขนาด 9000 =9,600 บาท
CFW-IVJS13 ขนาด 12000 =9,800 บาท
CFW-IVJS18 ขนาด 18000 =14,700 บาท
CFW-IVJS25 ขนาด 25000 =19,600 บาท

รุ่น 2IVA INVERTER - Serier R32
CFW-2IVA09 ขนาด 9500 =9,600 บาท
CFW-2IVA13 ขนาด 12800=10,500 บาท
CFW-2IVA18 ขนาด 18500=15,300 บาท
CFW-2IVA25 ขนาด 25200=20,200บาท