ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง MAVELL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น FIXED SPEED pm 2.5( R32)
MVF/MVC09ขนาด9714=7,700บาท
MVF/MVC12ขนาด12981=9,000บาท
MWF/MVC18ขนาด18484=13,700บาท
MVF/MVC25ขนาด25558=18,800บาท

รุ่น INVERTER SMART COOL (R32)
MWF/A21INV09ขนาด9709=9,400บาท
MWF/A21INV12ขนาด13654=10,500บาท
MWF/A21INV15ขนาด16230=12,800บาท

รุ่น INVERTER SMART HOME (R32)
MVIF-09ขนาด9200=9,400บาท
MVIF-12ขนาด12700=10,500บาท
MVIF15ขนาด18300=12,800บาท
MVIF-18ขนาด25000=15,100บาท
MVIF-24ขนาด25000=20,700บาท