ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง MAVELL

 

 

 

 

 

 

 

 

  รุ่น FIXED SPEED pm 2.5( R32)
  MVF/MVC09ขนาด9714=8,200บาท
  MVF/MVC12ขนาด12981=9,500บาท
  MWF/MVC18ขนาด18484=14,200บาท
  MVF/MVC25ขนาด25558=19,400บาท

  รุ่น INVERTER SMART COOL (R32)
  MWF/A21INV09ขนาด9709=9,900บาท
  MWF/A21INV12ขนาด13654=11,000บาท
  MWF/A21INV15ขนาด16230=12,800บาท
  MWF/A21INV18ขนาด19264=15,600บาท
  MWF/A21INV25ขนาด24692=21,200บาท

  รุ่น INVERTER SMART PLUS (R32)
  ประหยัดไฟ เบอร์ 5 (1 ดาว)
  MWF/INV09ขนาด9200=10,500บาท
  MWF/INV12ขนาด12700=11,200บาท
  MWF/INV18ขนาด18300=15,800บาท
  MWF/INV25ขนาด25000=21,500บาท

  รุ่น INVERTER SMART III (R32)
  ประหยัดไฟ เบอร์ 5 (3 ดาว)
  MWF-12S3A21INV=14,100บาท
  MWF-18S3A21INV=23,300บาท