ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง HISENSE

 

 

 

 

 

 

 
รุ่น KB - INVERTER (R32)
AS-10TR4RYRKB00=8,600 บาท
AS-13TR4RYRKB00=8,900 บาท
AS-18TR4RYRKB00=11,800 บาท

รุ่น TU - INVERTER (R32)
AS-10TR4YETU00=9,100 บาท
AS-13TR4YETU00=9,600 บาท
AS-18TR4YETU00=14,800 บาท
AS-22TR4YETU00=18,900 บาท