ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง TCL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น MAC - Serier (R32)
MAC-10FSI ขนาด9000=8,000 บาท
MAC-13FSI ขนาด12000=8,800 บาท
MAC-19FSI ขนาด18000=12,800 บาท
MAC-25FSI ขนาด24000=15,600 บาท

รุ่น WDP - Serier INVERTER (R32)
TAC-WDP 09 ขนาด9000=9,000 บาท
TAC-WDP 12 ขนาด12000=9,500 บาท
TAC-WDP 19 ขนาด18000=13,500 บาท
TAC-WDP 24 ขนาด21000=15,800 บาท