ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง AMENA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น WF-Series (R32)
WF-09B ขนาด9500=8,300บาท
WF-13B ขนาด12500=9,300บาท
WF-18B ขนาด18100=14,500บาท

รุ่น WRV-Series INVERTER (R32)
ฟอกอากาศ+สวิง 4 ทิศทาง
WRV-09B ขนาด9000=8,500บาท
WRV-13B ขนาด12000=9,500บาท
WRV-18B ขนาด18000=14,500บาท
WRV-24B ขนาด22000=20,800บาท

รุ่น WL-Series (R32)
แบบติดผนังขนาดใหญ่ (เบอร์ 5)
WL-30B ขนาด30500=30,500บาท
WL-35B ขนาด36000=33,500บาท
WL-40B ขนาด40000=45,500บาท

แบบติดผนังขนาดใหญ่ (มอก.)
WL-30B ขนาด30000=27,800บาท
WL-36B ขนาด36200=31,500บาท
WL-36B ขนาด36800=32,900บาท
WL-44B ขนาด44000=41,900บาท
WL-48B ขนาด48000=43,500บาท
WL-60B ขนาด60000=49,800บาท