ยี่ห้อ แอร์บ้าน

contact form

reset

ราคาเครื่อง BEKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น BTFOG - Serier (R32)
BTFOG-090 ขนาด9200=8,000 บาท
BTFOG-120 ขนาด12000=9,400 บาท
BTFOG-180I ขนาด17400=13,800 บาท

รุ่น BSVOG - Serier INVERTER (R32)
BSVOG-090 ขนาด9800=9,200 บาท
BSVOG-120 ขนาด11600=10,700 บาท